Over deze partner

Archief Lier beheert het openbare archief van de stad en het OCMW. Daarnaast beschikt Archief Lier over een archiefbibliotheek, een documentatiecentrum en een beperkt aantal privé-collecties. Op het Kempens erfgoedportaal ontdek je de iconografische collectie, die een mooi en uitgebreid beeld geeft van het verleden van Lier en Koningshooikt. Een actieve groep vrijwilligers beschrijft het materiaal en deelt de leukste en interessante beelden op de Facebookpagina ‘Lier vroeger’.