Over deze partner

Sinds 2009 bouwde de erfgoedcel Kempens Karakter een omvangrijke digitale collectie uit over de 12 gemeenten van haar werkingsgebied. Naar aanleiding van diverse inzamelacties stelden zowel particulieren en verzamelaars als verenigingen materiaal ter beschikking. Dit gebeurde vaak in het kader van grote project rond thema’s zoals harmonies & fanfares, duivensport, jeugdbewegingen, de Eerste Wereldoorlog en sporterfgoed.