Over deze partner

Stadsarchief Turnhout bewaart alle archieven van de Stad Turnhout, naast nog heel wat verenigings- en privéarchieven voor zo ver ze uit Turnhout komen of met Turnhout te maken hebben. Daarnaast beschikt Stadsarchief Turnhout met het Archief van de Taxandriakring ook een belangrijk documentatiecentrum voor de hele Antwerpse Kempen en een waardevolle erfgoedbibliotheek.

De krantencollectie van het stadsarchief Turnhout die hier beschikbaar is bestaat uit de volgende titels:

  • De Kempenaar

De Kempenaar werd in Turnhout uitgegeven vanaf 1838 tot 1936. De titel en ondertitel wijzigen doorheen de jaren. Vanaf 1921 noemt het zichzelf “Het grootste Katholiek Vlaamsch weekblad” (sic). Niet alle afleveringen zijn per jaar volledig bewaard. De jaargangen 1844, 1852, 1881 en 1883 ontbreken.

Info over De Kempenaar in de Abraham-catalogus: c:bnc:1160