Over deze partner

Het Tarchief is een archiefvereniging in Peulis die naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de parochie ontstond in de schoot van de Landelijke Gilde. De vereniging verzamelt en bewaart documentatie en archief over de parochie. Het beheert onder meer het archief van enkele verenigingen, de school en de kerkfabriek. Geïnteresseerden kunnen op afspraak de collectie consulteren in de pastorij.